Qui Định Khi Vào Nhóm

QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG BÀI.

Khi đăng bài cần phải đính kèm với hashtag:
Bài đăng hỏi đáp : #RMVN_Hoidap_[TÊN ENGINE: XP/VX/VXAce/MV]. Ví dụ #RMVN_Hoidap_VXAce
Bài giải trí: #RMVN_Relax
Bài chia sẻ: #RMVN_Share (Ví dụ: các Youtuber chơi game làm bằng engine RPG Maker có thể dùng hashtag này)
Bài thông báo, chỉ dành cho Admin và Mod: #RMVN_Thongbao
2. Trước khi tham gia vào group phải trả lời các câu hỏi, không sẽ không được duyệt!
3. Đăng bài mang tính chất kích động thù địch sẽ bị cho ra đảo ngay lập tức
4. Khi chia sẻ, không sử dụng link rút gọn, không tự động re-upload tài nguyên của tác giả mà chưa được sự cho phép của tác giả
5. Không đăng bài hỏi xin những thứ mà đã có trong FAQs
Tùy theo mức độ vi phạm mà các Admin, Mod sẽ xử lí khác nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib