[VXA] DSI Card Matching MinigameGiới thiệu

- Một mini game tìm 2 hình giống nhau được phát triển bởi dsiver1444.


Screenshots
Scriptopen_card_stage(stage_id,variable_id)

Demo

Dropbox


Điều khoản sử dụng

Credit Dark Sky hoặc Nhat Nguyen hoặc dsiver144. Nếu muốn dùng cho dự án thương mại thì hãy PM cho tác giả. Cám ơn.


Nguồn


http://taotrochoi.com/thread-3477.html?highlight=card+matching

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib