[RPGVXACE] Script Bank ( Ngân Hàng )

Yêu Cầu Gắn Script

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Script Bank


Hướng Dẫn Sử Dụng

Script này chỉ sử dụng 1 lệnh để mở ngân hàng thui 
SceneManager.call(Scene_Bank)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib