[RPGVXACE] Open Shops

Yêu Cầu Gắn Script 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Open Shops 

Hướng Dẫn Sử Dụng

Nói chung script này dễ xài làm chỉ có 1 lệnh mà thui 
SceneManager.call(MrTS_Open_Shop_Scene)
SceneManager.scene.prepare(Loại Hàng, ID , giá tiền)

Thì trong đó ta có loại hàng có 3 cái

0 - Vật Phẩm
1- Vũ Khí
2- Trang Bị

Id là id của 1 thứ gì đó trong loại hàng

Vd :
Mình bán cây kiếm đi mà cây kiếm mình cần bán nó nằm ở Id là 25 giá là 2000
vậy lệnh mình ghi là
SceneManager.call(MrTS_Open_Shop_Scene)
SceneManager.scene.prepare(1, 25, 2000)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib