[RPGVXACE] Hunger and Thirst ( Hệ Thống Đói Khát )

Yêu Cầu Khi Làm 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Drago - Core Engine

Script Hunger and Thirst

Script Hunger_HUDBạn Có Thể Tải Demo Mẫu Tại Đây 

Hướng Dẫn Sử Dụng 

Đối vs script này chúng ta sẽ mở Hud đói và khát bằng Control Switches 
Thì trong script mặc định Switches id là 10 
nên nếu bạn mún đổi thì tuỳ Cách lệnh sử dụng 


$game_party.hunger = true/false
Nếu False  tỷ lệ đói / khát sẽ không giảm tức là duy chuyển và hoạt động sẽ ko bị giảm tỉ lệ đói khát
mặc định trong script đã True rồi nên tuỳ ae
$game_actors[ACTOR_ID].hunger = AMOUNT # Lệnh Gán số liệu Đói vs nhân vật 
$game_actors[ACTOR_ID].thirst = AMOUNT # Lệnh Gán số liệu Khát vs nhân vật 
$game_party.members[ACTOR_POS].hunger = AMOUNT # Lệnh Gán số liệu Đói vs Nhiều thành viên
$game_party.members[ACTOR_POS].thirst = AMOUNT # Lệnh Gán số liệu Khát vs Nhiều thành viên 
Trong đó ACTOR_ID bạn ghi id nhân vật , ACTOR_POS bạn ghi số lượng thành viên thường thì nó sẽ tính từ đứa đứng đầu
Amount là bạn ghi số liệu bạn cần gán
Vd : mình gán đói vào nhân vật id 1
$game_actors[1].hunger = 200
chú ý bạn nên xài 2 lệnh đầu cho dễ vì quy định thành viên rõ ràng hơn
$game_actors[ACTOR_ID].max_hunger = AMOUNT  # Lệnh Số liệu đói tối đa của nhân vật
$game_actors[ACTOR_ID].max_thirst = AMOUNT # Lệnh Số liệu khát tối đa của nhân vật
$game_party.members[ACTOR_POS].max_hunger = AMOUNT # Lệnh Số liệu đói tối đa của thành viên
$game_party.members[ACTOR_POS].max_thirst = AMOUNT # Lệnh Số liệu khát tối đa của Thành viên 

Trong đó ACTOR_ID bạn ghi id nhân vật , ACTOR_POS bạn ghi số lượng thành viên thường thì nó sẽ tính từ đứa đứng đầu
Amount là bạn ghi số liệu bạn cần gán
Vd : mình gán đói  tối đa vào nhân vật id 1
$game_actors[1].max_hunger = 300
chú ý bạn nên xài 2 lệnh đầu cho dễ vì quy định thành viên rõ ràng hơn

cách lệnh còn lại ko dùng cho vxace nên mình ko ghi ra

Phần nâng cao cho VX ACE

Phần này dành cho ai thik pha chế công thức Formula 
(a.atk + a.mat * 4) * ((a.hunger / a.max_hunger.to_f) * 100).round  *
((a.thirst / a.max_thirst.to_f) * 100).round - b.def - b.mdf * 2


(a.atk + a.mat * 4) * a.hunger_percent *a.thirst_percent - b.def - b.mdf * 2

Phần Note nhân vật 

Đối vs những ai mún xác định khả năng no và khát của nhân vật mặc định khi vào game thì chúng ta sử dụng lệnh note 
<hunger lv up increase: x # Điều này sẽ làm tăng cơn đói tối đa khi tăng LV
<thirst lv up increase: x# Điều này sẽ làm tăng cơn Khát tối đa khi tăng LV
<hunger max: x>   # Cái này sẽ khởi tạo cơn đói tối đa 
<thirst max: x >     # Cái này sẽ khởi tạo cơn khát 
Thì trong đó x bạn ghi sốPhần Note Item

Thì phần note cho item thì khá nhiều công dụng 

<recover hunger by percent> # Lệnh note item cho nhân vật no lại 

<recover thirst by percent> # Lệnh note item cho nhân vật hết khát
 <hunger: x> # phục hồi sức no cho nhân vật bao nhiêunếu bạn ghi số âm thì nó sẽ trừ  đi sức no

<thirst: x> phục hồi  nhân vật hết khát trong bao nhiêu nếu bạn ghi số âm thì nó sẽ trừ  đi sức ko khát nước

còn 2 lệnh note nữa nhưng vì chắc ko xài nhiều nên mình ko ghi 

còn nếu bạn ko thik note mà thik chỉnh trong script thì bạn kéo xuống cái đoạn script như hình dưới 

thì nó đã thiết lập sẵn item id 1 là ăn vào là phục hồi 1 sức đối và tính theo tỷ lệ phần trăm 
nếu bạn ko thik thì có thể sửa lại 

thì mình sẽ giải thik từng dùng công dụng của nó 
id item  => [      x,       x,     true hay false ],
trong đó x là bạn ghi bằng số nếu ghi số âm nó sẽ trừ đi
nếu bạn ghi true thì nó sẽ tính cộng hay trừ theo phần trăm nếu False thì tắt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib