[RPGVXACE] CharacterCreationDemo ( Chức Năng Chọn Nhân Vật )


Yêu Cầu Khi Gắn Script 

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Script 
Hoặc bạn có thể tải Demo về Tham khảo (Tải Về )
Có thể lấy Code chú ý mình gộp 3 code thành 1 rồi  


Hướng dẫn sử dụng ( Lưu ý script ko dành cho ai thiếu muối về script ) 

Thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua vì viết nhiều chỉ rối thêm nên mình đã làm sẵn Demo rồi đó tải về tham khảo 
còn ở đây mình sẽ chĩ những cái cơ bản nhất của script 

Thứ nhất là lệnh 

Lệnh đầu tiên là lệnh chọn nhân vật khởi đầu 
SceneManager.call(Scene_CharacterCreation)
Lệnh thứ 2 là lệnh thêm 1 hoặc nhiều cộng sự vào team
CharCreationManager.setActorID(ID Actors)
CharCreationManager.setOptions(
MagesGuildOptions.new
)
SceneManager.call(Scene_CharacterCreation)
Thì chắc 1 số bạn thắc mắc ID actors là gì thì mình xin trả lời lun vào đây xem Nhấn Vào Đây Nào
Xem mà ko hiểu mình cũng bó tay

Thứ 2 là các tạo 1 nhân vật để chọn

thì chúng ta sẽ vào trong script thì nó sẽ có 2 script
1 cái là để chọn nhân vật bắt đầu  và 1 cái để để chọn cộng sự
Cái Char Creation là để chọn nhân vật bắt đầu
Mages Guild Options là cái chọn cộng sự

thì 2 cái có chung 1 cách tạo thêm 1 danh sách nhân vật để chọn
Mình sẽ cho 1 cái sường mẫu để dựa vào đó mà làm
chú ý mình chỉ giải thích thui còn có Demo nữa nên các bạn dựa sát nách vào tham khảo
@RaceAppearanceNames << ["    tên giả của nhân vật"] 
@RaceFaceImage << ["Tên file Face của nhân vật "]
@RaceFaceIndex << [ID INDEX Của Face]
@RaceChara << ["Tên File Character"]
@RaceIndex << [ID INDEX Của Character]
@GenderVar << [ ghi 0 hoặc 1 nếu ghi 0 là nữ ghi 1 là nam ]
@ClassList << [ID class ]
@RaceDescription << 
["Phần thông tin của loại này này ."]

Thì trong đó @RaceAppearanceNames << ["    tên giả của nhân vật"]  là nơi ghi tên các nhân vật thuộc loại đó cứ 1 tên là 1 con nhân vật
chú ý mỗi lần ghi tên phải cách 5 cái vd tên Kun thì ghi "     Kun"
mỗi cái tên phải , 1 cái nhé

@RaceFaceImage << ["Tên file Face của nhân vật "] và @RaceChara << ["Tên File Character"] 
chắc các bạn biết rồi có thể xem trong demo
nếu ko b file face hoặc file character nằm ở đâu thì bó tay

Còn INDEX thì mình sẽ giải thích thế này bằng hình lun nhé
 INDEX FACE
IINDEX Character
thì đối vs character lẻ thì ghi là 1
còn character nào dính liền như vậy thì INDEX như sao
lấy character nào thì ghi Index phù hợp

@ClassList << [ID class ]
ID Class là nằm trong F9 mục 2 ko biết thì học lại
id class mà trong phần danh sách đó mà những nhân vật đó thuộc class đó
khi bạn thêm 1 danh sách thì bạn cần 1 cái tên cho nó thì tìm dòng Races
trong 2 script đó ta có các dòng như sao
@Races = ["Hiệp Sĩ ","Pháp Sư","Cung Thủ","Ninja"]


@Races = ["Trợ Thủ","Đỡ Đòn"]

thì mỗi tên biểu tượng cho mỗi loại

chú ý ghi theo thứ tự nha

thì có lẽ xem cái này bạn chưa hiểu lắm nhưng khi xem trong demo và ngoài đây bạn sẽ hiểu hơn

Về @RaceVariable và @AppearanceVariable bạn có thể xem trong demo
thì 2 cái đó bạn ko dùng cũng chẳng sao
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib