[VXA] Bộ sưu tập Script Final Fantasy IX
Bộ sưu tập Script Final Fantasy IX
Version: 1.3
Author: SeMcDun
Released: 5/2/2013


Thông tin

Pack này bao gồm các script Scene gần giống với FF9 ( ko giống 100% ). Danh sách này gồm:

  • Menu Scene v1.2
  • Status Menu v1.0
  • Item Menu v1.0 : cho phép sắp xếp item tự động hoặc thủ công.
  • Shop Menu v1.1 : dễ dàng quan sát điểm cộng trừ của trang bị, học kĩ năng từ trang bị, nhận AP từ battle.
  • Equipment Skills v1.1 : cho phép nhìn thấy kĩ năng có thể học từ trang bị.
  • Rows v1.1
  • Synthesis v1.1 : chức năng tiệm rèn, có tác dụng dung luyện vật phẩm, trang bị.

Hướng dẫn:
- Sắp xếp script theo đúng thứ tự.
- Xem demo để biết thêm thông tin chi tiết.ScreenshotScript

Xem trong Demo


DEMOĐiều khoản sử dụng

Miễn phí. Phải ghi Credit cho tác giả ( SeMcDun ).


Nguồn
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib