[RPGVXACE] Tạo 1 Cây Đuốc Bằng Script Khas Awesome Light Effects

Link Script và file đèn


Cài script xong chúng ta bắt đầu làm đuốc
Bắt đầu chúng ta tạo 1 Common Event
Đặt tên Commont Event đó là torch và Thêm switch đặt tên là gì cũng đc ở chế độ ON


sau đó bạn tạo 1 event Item
Ngay ô effects bạn thêm 1 lệnh Common Event chọn cái hồi nãy chúng ta mới tạo
Consume và Occasion chọn giống như hình dưới nhé


Sau đó chúng ta tạo 1 Event Đuốc chạy song song vs map nhé
chú ý map nào đc phép sử dụng đuốc thì bạn tạo event này trên map đó nhé

Phần Tạo Event Đuốc

Chỗ Switch các bạn chọn Switch mà các bạn tạo trong Common Event
Trigger chọn Parallel Process
Trong Contents các bạn thêm lệnh

l = $game_map.lantern
l.change_owner($game_player)
l.set_graphic("torch")
l.set_opacity(180,30)
l.show
Thêm lệnh Wait 4 lần là 999 Frame nhé
Và tạo 1 switch nữa và chọn switch đó vs Control SwitchesSau đó tạo thêm 1 trang trong event nếu ko biết nhấn New Event Page để tạo
trong trang mới tạo xong
chỗ Switch các bạn chọn Switch mới tạo
và trong contents thêm lệnh

l = $game_map.lantern
l.change_owner($game_player)
l.set_graphic("torch")
l.set_opacity(180,30)
l.hide
Hãy Đảm bảo là bạn gắn script ko có vấn đề gì
Trigger Thì chọn Parallel ProcessXong rồi nhé
Nhớ là map nào dùng đuốc thì thêm event này vào map đó

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib