[RPGVXACE] Split TransitionsThông Tin

Kịch bản nhỏ này tạo hiệu ứng chuyển tiếp tốt giữa mỗi Scene của trò chơi của bạn. Hiệu ứng sẽ được thực hiện bất cứ khi nào một cảnh thay đổi, ví dụ như khi bạn vào menu từ bản đồ, hoặc khi bạn vào menu tồn kho, khi bạn trở lại menu, khi bạn trở lại bản đồ, vv 
Hoạt động với các kịch bản lệnh tùy chỉnh hoặc cảnh tùy chỉnh quá.

Đọc phần đầu để biết thêm thông tin và xem video dưới đây để xem nó đang hoạt động.
Yêu Cầu

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Script Split Transitions 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib