[RPGVXACE] Speed Trail ( Hiệu ứng Tốc Độ )

Thông Tin 


Thì script này nó ko phải là script tốc độ cho 1 player hay event như bạn nghĩ , công dụng của nó là thêm các hiệu ứng duy chuyển và linh hoạt giữa các Sprites vs nhau làm cho người chơi tưởng nó có thể chạy nhanh 

Và nếu bạn muốn xem kĩ hơn thì có thể xem bên dưới 

Và ta bắt đầu làm nào 

Yêu Cầu Khi Làm : 


Biết Gắn Script ( Vào Xem ) Và Kiến Thức RPG MAKER VX ACE Bền Vững
Demo Mẫu ( Tải Về )

Script Speed Trail 
Hướng Dẫn Sử Dụng Script 

Thì script này chỉ có 2 lệnh hui và các lệnh của nó có thể chèn chung vs Move Route
1 lệnh bật hiệu ứng và 1 lệnh tắt hiệu ứng
Lệnh Bật Hiệu Ứng Là 
ms_start_speed_trail(id, rhythm, delay, blend_type, opacity, Màu)

Trong Đó

Id là id event và player , trong script này ID player mặc định là 0 nhé

rhythm là Khoảng thời gian trong khung của mỗi lần xuất hiện Sprite. Số thấp hơn kết quả
một hiệu ứng liên tục hơn trong khi số lượng lớn hơn làm cho mỗi "kế hoạch chi tiết"
Sprite xuất hiện appart xa hơn ( nếu làm hiệu ứng chạy nhanh thì ghi 2 trở xuống và nếu chạy chậm thì ghi 10 trở lên )

delay là Số khung mà mỗi Sprite sẽ vẫn hiển thị ( nếu làm hiệu ứng chạy nhanh thì ghi 15 trở xuống và nếu chạy chậm thì ghi 20 trở lên )

blend_type là hiệu ứng chạy có 3 số thui
Số 0 là không chạy hiệu ứng ( ko phải ko có nhưng là hiệu ứng bình thường )
Số 1 là hiệu ứng chạy 1
Số 2 là hiệu ứng chạy 2

opacity là độ mờ
thì cái này bạn nên ghi 0.99 trở xuống nó mới hiện hiệu ứng còn ghi 1 trở lên là bình thường rồi
giải thích cho hiểu là hiệu ứng này có từ 0 - 1 như 0% - 100% ( Bác nào giỏi toán sẽ hiểu )

Màu là 1 dãy các số liệu màu cho hiệu ứng phần này ko ghi cũng đc nếu bạn mún thêm màu cho hiệu ứng thì ghi cái này
thì phần này ghi có 4 phần số 'x y z q'
Thì 1 số bạn ko b pha màu thì hãy bật bản lệnh Tint Screen lên coi ( thật ra em ko chỉ phần nào đâu nhưng đã tiễn thì tiễn đến nơi )
và pha màu sau khi pha xong màu ăn ý nhớ hết 4 phần màu đó

vd là 34 , 136 ,-170,170
thế vô là  '34 136 -170 170'

Mình sẽ kết hợp lại toàn bộ thành 1 lệnh
mình vd lun

ms_start_speed_trail(2, 2, 15, 0, 0.8, '34 136 -170 170')

Lệnh Tắt Hiệu Ứng 


ms_stop_speed_trail(id)

Id là id event và player , trong script này ID player mặc định là 0 nhé

Vậy là xong Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib