[RPGVXACE] Menu Scrollbars


Thông Tin : 

Kịch bản này sẽ tạo ra thanh cuộn gọn gàng cho bất kỳ cửa sổ nào có thể cuộn nội dung của nó, kết quả là GUI trông hấp dẫn hơn cho trò chơi của bạn. Đó là hoàn toàn plug and play, các thanh cuộn sẽ được tạo ra thông qua kịch bản để bạn không phải tạo ra bất kỳ hình ảnh. 
Bạn cũng có thể quyết định màu sắc của từng thành phần của thanh cuộn để điều chỉnh thanh theo phong cách của trình đơn! Tương thích 100% với các hệ thống khác của chúng tôi và bạn nên sử dụng cùng với: Trình trơn chuột, Trình tự Lệnh và Chuyển tiếp Chia.

Đọc phần đầu để biết thêm thông tin và xem video dưới đây để xem nó đang hoạt động.Yêu Cầu

Biết Gắn Script ( Vào Xem )

Script Menu Scrollbars 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib