[RPGVXACE] Enhanced Camera ( Hiệu ứng Camera Map )

Thông Tin : 

Kịch bản này cải thiện đáng kể sự xuất hiện của trò chơi của bạn. Nó làm cho máy ảnh thông suốt theo các máy nghe nhạc với một hiệu ứng giảm tốc tốt đẹp, nó cung cấp các chức năng mới mà làm cho nó linh hoạt hơn so với máy ảnh mặc định. 
Nó sẽ mang lại cho trò chơi của bạn một cái nhìn thực sự khác biệt bằng cách làm cho phong trào máy ảnh rất mượt mà và đẹp hơn. 
Chúng tôi cũng bao gồm bản đồ "Test" với NPCs giải thích mọi thứ hoạt động như thế nào, hãy đảm bảo thử nó! Một khi bạn nhìn thấy nó trong hành động, bạn sẽ thích nó!

Đọc phần đầu để biết thêm thông tin và xem video dưới đây để xem nó đang hoạt động.


Yêu Cầu 

Biết Gắn Script : Vào Xem 
 Script Enhanced Camera0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib