[RPGVXACE] Command Slider ( Hiệu ứng thanh trượt )

Thông Tin Script :

Kịch bản này sẽ thay đổi cách mà Command Window mặc định hoạt động trong RPG Maker Ace bằng cách làm cho nó trơn tru trung tâm văn bản của văn bản đã chọn hiện tại của nó. Đó là plug and play nên không cần cấu hình.

Đọc phần đầu để biết thêm thông tin và xem video dưới đây để xem nó đang hoạt động.
Yêu cầu Khi Làm 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Command Slider  


Hướng Dẫn : Sau khi gắn là xong ko làm gì hết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib