[RPGVXACE] Khas Custom Logo/Title ( Logo Vào Game )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Foder Khas :
Script Khas Core Library


Script Khas Custom Logo/TitleCác Lệnh Của Script Sử Dụng Trong Video :

$khas_title.update

Lệnh Điều Kiện
$khas_title.nil?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib