[RPGVXACE] Hướng Dẫn Tạo 1 Shop Bằng BLACKMORNING ADVANCED SHOP


Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Trong video có chỉ lun )
Script BLACKMORNING BASE SCRIPT

Script Blackmorning -> Advanced Shop


Cách Xác Định ID Icon ( Vào Xem )
Script Yanfly Engine Ace - Ace Shop Options v1.01

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib