Theo - SauImage ( Ảo Ảnh )

Yêu Cầu Khi Làm ( Gắn 2 script Basic Modules lun nhé vì nó hộ trợ cho script AfterImage )  : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Basic Modules

Script AfterImageHướng Dẫn Sử Dụng

Thì cái này có 2 cách sử dụng 
  1. Dùng lệnh script ( nên sử dụng cái này vì dễ chọn mục tiêu tác động vào ) 
  2. Dùng lệnh Comment 
Mình thì chỉ dùng 2 cái lun mún dùng cái nào tuỳ
Loại thứ nhất dùng script thì phải dùng lệnh script trong Set Move Route
mở trong Event commands như hình dưới
Và chèn lệnh script trong đây như hình dưới
Và có thể chọn mục tiêu tác động

có các lênh như sau ( lưu ý các lệnh này dùng chung )
self.afterimage       = true / false
self.afterimage_opac  = number
self.afterimage_rate  = number 1
Trong đó true / false là có 2 ý nghĩa là bật hoặc tắt nếu bạn gọi script thì ghi true thôi nếu mún tắt nó thì ghi false
Còn number là bạn ghi số liệu hiệu ứng opact ( Thay opacity của mỗi khung. Thay Number bằng số. Giá trị càng cao thì càng sớm hiệu ứng ilang )
Còn number 1 là số liệu hiệu ứng rate (Khoảng cách giữa ảo ảnh với nhau , thay number 1 bằng số , giá trị càng cao càng xa , giá trị càng nhỏ thì gần )

Mình Vd mẫu 1 thứ nhé
Mình sẽ cho event 1 bị tác động bởi lệnh
nên mình gọi lệnh như hình dưới
self.afterimage_opac = 3
self.afterimage_rate = 1
vs số liệu vậy là vừa rồi

Còn lệnh thứ 2 sử dụng comment thì nó chỉ tác động lên cái event chạy nó thôi
nếu bạn dụng lệnh comment thì bật cái này lệnh điền lệnh vào
lệnh là
<afterimage>
<aft opact: n >
<aft rate: n1 >
Trong đó n là bạn ghi số liệu hiệu ứng opact ( Thay opacity của mỗi khung. Thay n bằng số. Giá trị càng cao thì càng sớm hiệu ứng ilang )
Còn n1 là số liệu hiệu ứng rate (Khoảng cách giữa ảo ảnh với nhau , thay n1 bằng số , giá trị càng cao càng xa , giá trị càng nhỏ thì gần )
mình làm 1 vd như hình dưới trên event 5

vậy là xong thank you ae đã quan tâm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib