Some Custom Menu on Script (Part 1)

Thông tin:
.Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một số Custom Menu mà các bạn có thể áp dụng vào Project của các bạn.
Yêu cầu:
.Biết gắn Script:Vào đây
.Đang chán nản về Khung Menu mặc định

1.Expanded Actor Menu


Script Expanded Actor Menu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib