Character Animation Loop ( Hiệu Ứng Xung Quan Nhân Vật )


Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Theo - Character Animation Loop 
Hướng Dẫn Sử Dụng  :

Khi sử dùng lệnh này bạn phải mở lệnh Move Route Trong Event Commands như hình dưới 
Và ngay chỗ này bạn có thể chọn đối tượng sử dụng lệnh lên nhân vật hay NPC đó như hình dưới mình đã khoanh bạn có thể chỉnh chỗ đó 
Chú ý nhớ là nó chỉ hiện những đối tượng có trong map nhé ( riêng Player lúc nào cũng có ) 
Và bạn mún chèn script thì bấm vào lệnh script trong bản đó ( như hình dưới )
ra 1 khung như hình dưới
sau đó bỏ lệnh phía dưới mình cho bỏ vào là okey

Lệnh Của script là ( chú ý cái này có 3 lệnh bạn mún dùng lệnh nào tuỳ nhé ) 
animloop(id)
animloop(id, mirror)
animloop(id, mirror, rate)

Trong đó Id là id của Animation trong Database ( Bấm F9 trong RPG để xem )
chú ý khi ghi id bạn chỉ ghi số thôi ko thêm số 0 phía trc và
còn mirror là Thay thế gương bằng đúng hoặc sai. Giá trị mặc định là false ( nếu bạn kích hoạt thì ghi True nếu ko kích hoạt ghi False )
Còn rate là tốc độ chạy hiệu ứng ( Tối đa từ 1 - 4 nếu ghi quá sẽ lỗi )

Mình làm 1 vd nhé như hình dưới ( mình sử dụng lệnh thứ 3 cho nó đầy đủ )
vậy là mình sử dụng đối tượng là This event tức là đối tượng chính là event đang chạy lệnh này
mình dùng id animation là 11
mirror thì false
tốc độ là 3
Vậy bạn hiểu rồi chứ

Còn lệnh tắt hiệu ứng là
end_animloop
Cái này sử dụng tương tự như mấy lệnh trên
Thank You 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib