[RPGVXACE] Press Start Button

Yêu Cầu Khi Làm : 


Biết Gằn Script ( Vào Xem ) 
Script Press Start ButtonLink Font ( Tải Về Bỏ Vào Foder Fonts Trong Game Nếu Trong Game Ko Có Thì Tạo Foder Fonts Bỏ Vào Chưa Rõ Thì Vào Xem Kĩ Hơn Cách Tạo Foder Font

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib