Cách Tạo Foder Font Cho Game

Đầu Tiên Bạn Vào Game Bạn Muốn Thêm Font Sau Đó Tạo 1 Foder Fonts Như Hình Dưới Vậy Là Xong

2 nhận xét:

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib