[RPGVXACE] Falcao Pet Servants 1.3 ( Hệ Thống Thú Cưng )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Trình Độ RPG Maker Vx Ace Cao Tý ( Thành Viên Mới Làm Quen RPG MAKER VX ACE ko Nên Học Cái Này Nếu Ko Hư Máy Các Bạn Ý Tôi Là Bộ Não Các Bạn Đấy ) 
Script Falcao Pet Servants 1.3 Demo Tham Khảo

Hướng Dẫn Tạo Pet 

Thì Chúng ta bắt đầu sau khi gắn script xong các bạn vào trong script tìm các dòng như hình dưới
sau đó chúng ta có công thức tạo pet như sau
ID PET => ["Tên Character",  số INDEX Của Char,  "Tên Pet",   "Tên Âm Thanh Pet",   80,   100],
Trong đó ID PET Là số thứ tự các pet như hình trên vs lại có cũng là id quan trọng nên khi ghi ID Cho chúng ko nên chúng trùng vs nhau nhé
Còn Tên Character là tên char cho pet á ( trong Graphics/Characters)
còn Số INDEX Của Char là khi nếu char đó nhiều nhân vật VD như hình dưới
Số INDEX Đếm từ trái sang phải mình sẽ đánh dấu mẫu cho bạn xem như hình dưới
nếu bạn mún pet bạn là char sói màu tím thì Vd chỗ index bạn ghi số 3
Còn nếu char của bạn ko có nhiều nhân vật mà chỉ có 1 thì bạn ghi là 0
 Còn tên pet thì tuỳ bạn đặt nhé
Tên âm thanh thì là tiếng âm thanh của Pet tức là tiếng kêu của pet á thì các bạn tự sưu tầm bỏ vào Foder SE trong Foder Audio trong game của bạn
Còn 2 số 80100 nên để mặc định như vậy nhé

Vậy là bạn đã biết tạo phần đó rồi
Nếu ko biết mình làm mẫu 1 lần như hình dưới nhé
Hình GIF Nên phóng to lên xem cho rõ 
Sau khi tạo pet xong chúng ta cần thiết lập giá bán trong shop cho Pet
Hãy tìm dòng như hình dưới
Ta có công thức
ID PET Đã Tạo =>  số tiền,
ID pet đã tạo là số thứ tự pet bạn mún đặt số tiền trong shop nhé

Phần thiết lập kĩ năng cho Pet
tìm dòng như hình dưới
Ta có công thức là
ID PET Đã Tạo => [ID kĩ năng],
Trong đó id kĩ năng là id các kĩ năng đc tạo sẵn trong script lun nhé
thì bạn mún biết các script đó đc để ở đâu hãy tìm dòng như hình dưới nhé
và bạn kéo xuống nữa nhé tới 21 skill luận
nếu ko biết xác định id của skill thì các bạn chú ý mỗi kĩ năng trên đầu ghi command 1 hoặc 2 ,3,4,5,6,7,8,9,10...
đó là id
thì mình đã việt hoá gần hết à còn mún việt hoá hết lại thì tuỳ
Còn các bạn mún đổi icon skill thì các bạn chú ý dòng nào có  IconIndex á
vd như skill dưới
có icon là 122 là id Icon đó các bạn có quyền đổi lại ( nếu ko biết xác định index icon thì vào đây )
tương tự như mấy cái khác

Phần thiết lập chỉ số cho pet thì tìm dòng này như hình dưới
ta có công thức
ID pet đã tạo => [mhp =  Máu,  mmp =  Khí,  atk =  sức đánh, defe = phòng thủ,
      mat =  nội tại,  mdf =  Bug,  agi = nhanh nhẹn, luk = may mắn], 
Các bạn dựa vào công thức trên mà ghi chỉ số cho pet vào.

Phần Lệnh Sử Dụng Script 

Lệnh Mở Shop Bán Pet : 
SceneManager.call(Scene_PetShop)
Lệnh Thêm Pet cho người chơi
$game_player.adopt_pet(ID Pet)
ID Pet là số thứ pet đó mấy cu
Lệnh Thêm Kĩ Năng Cho Pet
$game_player.gamepet.mood_cmd(ID kĩ Năng trong Script)
Lệnh Mở Bản Nuôi Pet ( Thường nếu ko dùng lệnh chúng ta bấm phím w để mở bản nuôi pet chú ý khi ta có 1 con pet trở lên mới mở bản nuôi pet đc )
SceneManager.call(Scene_PetCommands)

Phần Lệnh Comment 

Thì lệnh của phần này có các lệnh như sau

/PET TRIGGER             - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Giúp Việc (command 10 )
                 
/PET CLIMB               - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng leo cây ( command 13 )

/PET GRAB                - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Lấy Đồ Vật ( command 12 )

/PET STEAL ITEM x        - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Ăn Cắp ( command 11 ) Trong đó x là id item khi ăn cắp đc
/PET STEAL WEAPON x      -Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Ăn Cắp ( command 11 ) Trong đó x là id Vũ Khí khi ăn cắp đc
 /PET STEAL ARMOR x       - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Ăn Cắp ( command 11 ) Trong đó là id Trang Phục ( Armor )  khi ăn cắp đc
 /PET STEAL GOLD x        - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Ăn Cắp ( command 11 ) Trong đó x là số tiền ăn cắp đc
 /PET STEAL CHANCE 1 / x  - Đối tượng bị tác động bởi kĩ năng Ăn Cắp ( command 11 ) Trong đó x là tỷ lệ ăn cắp đc bạn nên để chung lệnh này vs mấy lệnh trên cũng đc

/IGNORE TARGETING          Các thẻ ở trên sử dụng mục tiêu sự kiện để thực hiện hành động
Hình minh hoạ


Thì mình giới thiệu từng lệnh comment trên thôi mình đã làm sẵn trong demo mẫu dựa vào đó mà làm Thank you
Hết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib