[RPGVXACE] Quick Travel ( Dịch Chuyển Theo Ý Mình )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Quick Travel Hướng Dẫn Sử Dụng Bản Dịch Chuyển

Bấm phím A trong game để mở bản dịch chuyển

Hướng Dẫn Sử Dụng Script Tạo Địa Điểm Dịch Chuyển

Đầu Tiên sau khi gắn script xong thì sau đó sẽ tạo 1 điểm dịch chuyển tuỳ ý  
Vd như hình dưới 
Hình Xem Trước

sau khi chạy qua lệnh đó thì nó sẽ tự thêm vào bản dịch chuyển 
Ta Có Lệnh Như Sau : 
n = "Tên Cho Cổng Dịch Chuyển Này"
id = ID Cổng dịch chuyển tức là vị trí thứ tự trong bản dịch chuyển chú ý ko đc trùng
m = ID map nếu bạn ghi id map sai hoặc ko tồn tại nó sẽ ko hiện trong bản dịch chuyển
x = 25  # X là chiều dài của map
y = 9   # Y là chiều rộng của map
d = 2   # Hướng xoay mặt sau khi dịch chuyển nên ghi số 2 cho r 
# Cuối cùng lệnh thêm các id bên dưới
add_map_quick_travel(id, n, m, m, x, y, d)

Nếu bạn ko hiểu mình sẽ giản thêm 1 chút ahihi
cách điếm vị trí XY  như sau
Đầu Tiên Bạn Xác Định Vị Trí Mún dịch chuyển rồi sao đó hãy đếm X và y để xác định vị trí vào Lệnh
Còn id map đc xem chỗ này
Mình sẽ cho 1 vd nữa nè
Mình sẽ tạo 1 vị trí dịch chuyển vào map ID 2  tên cổng là thành phố thì ghi lệnh như sau
n = "Thành phố"
id = 3
m = 2
x = 25
y = 9
d = 3
#Add Map Quick Point
add_map_quick_travel(id, n, m, m, x, y, d)
Hình ảnh sau khi chạy lệnh

Tới 1 lệnh khác nữa là lệnh vô hiệu quá chức năng bản dịch chuyển

disable_map_quick_travel
Và lệnh nữa là lệnh xoá bỏ vô hiệu hoá cổng dịch chuyển
enable_map_quick_travel

Và lệnh cuối là lệnh bỏ 1 cổng dịch chuyển trong danh sách

remove_map_quick_travel(ID Cổng dịch chuyển, 0)
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib