[RPGVXACE] Lune Ultimate Anti-Lag ( Chống Lag Game )

Tính năng, đặc điểm
- Sửa lỗi cổ điển trong Chống lật khi dịch chuyển các sự kiện khác
- Xử lý thông minh FPS để điều chỉnh theo nhu cầu của từng bản đồ và máy PC người chơi
- Sự chống lag cổ điển cũng có mặt, trong đó các sự kiện ra khỏi bản đồ chỉ được cập nhật theo ý của bạn
- Tăng mức độ ưu tiên của Người chơi RPG đối với các chương trình khác

Yêu Cầu Sử Dụng : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Lune Ultimate Anti-Lag

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib