[RPGVXACE] KMS Cursor Animation

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script KMS Cursor Animation File hình ảnh ( Bạn tải file ảnh về bỏ vào theo đường dự án của bạn/Graphics/System)
Bạn có thể vẽ 1 ảnh mới thay thế kiểu hiệu ứng chuột cho script  này

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib