[RPGVXACE] Galv's Use Item on Event 1.4 ( Đọc Hết và Kĩ Lưỡng Rồi Hãy Làm )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Demo Mẫu ( Dùng Làm Tham Khảo )  : ( Tải Về )
Font Baloo Bhaijaan Regular ( Tải Về )
Cách gắn Font : 
Sau khi tải font về bỏ vào Foder Fonts trong của bạn game nếu ko có Foder Font thì tạo Foder Font Bỏ Vào
Script Galv's Use Item on Event 1.4 


Hướng Dẫn Sử Dụng Phím Tắt Trong Script : 


  1. Bấm Phím A mở bản công cụ 
  2. S và D và 2 nút qua trái qua phải
  3. Bấm Enter sử dụng vật phẩm đó

Hướng Dẫn Sử Dụng Script

Sau khi gắn script xong chúng ta bắt đầu nhé 
Thì script này có 3 lệnh điều kiện Và 1 Lệnh Comment chứ ko có lệnh gì nữa
Lệnh Điều Kiện Script này sử dụng như sau
Bạn copy bỏ vào trong script của Conditional Branch
Ko đánh dấu vào set handling when conditions do not apply nhé 

Lệnh Điều Kiện Thứ Nhất : Điều kiện đúng

Tức là khi bạn sử dụng vật phẩm đó lên event nếu đúng vật phẩm thì lệnh này cho phép chạy trong điều kiện
key?(:Loại,ID)
Trong Đó
Loại có :loại là các loại như sau :
:Item ( Vật Phẩm )
:Weapon ( Vũ Khí )
:Armor ( Trang Bị )
Còn ID là ID Vật phẩm trong loại đó
Vd mình mún lập điều kiện vật phẩm đó bên vũ khí id là 5 như hình dưới
Thì mình viết lệnh vd như hình dưới
Chú ý cuối dòng trong phần điều kiện sau khi bạn thêm nội dung trong điều kiện xong bạn thêm lệnh 
end_key Như hình dưới nhé

Lệnh Điều Kiện Thứ Hai : Điều kiện sai

Lệnh này nhắc nhở người chơi sử dụng ko phù hợp vật phẩm
Lệnh là :

use_key?
Lệnh này cũng làm giống như điều kiện đúng cuối nội dung ghi lệnh
end_key

Phần 3 : lệnh xác định event Galv's Use Item

Sau đó cuối hàng event bạn thêm lệnh comment là
<key>
Vd 3 cái từ nãy giờ mình chỉ

Thêm 1 lệnh nữa là điều kiện đúng loại vật phẩm ( Chức năng là thay vì bạn tác dụng 1 item lên event đó như 2 lệnh trên nhưng lệnh này thì khác nó là điều kiện đúng xét theo loại vật phẩm thôi ) 

keyc?(:loại)
trong đó :loại là các loại như sau :
:Item ( Vật Phẩm )
:Weapon ( Vũ Khí )
:Armor ( Trang Bị )
Chú ý : cuối nội dung trong điều kiện thêm lệnh end_key
Mình vd nhé như hình dưới

chú ý : Sau đó cuối hàng event trên bạn thêm lệnh comment là
<key>

Phần Cuối Cùng Bạn Thêm 1 vài chi tiết trong common Events ( Trong ID : 001 ) 

Như hình dưới

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib