[RPGVXACE] Achievement System vs RPG MAKER VN ( Hệ Thống Thành Tựu )

Yêu Cầu Khi Làm ( Ở dưới mình cho 2 script nên bạn chỉ có thể gắn 1 trong 2 thôi nhé ) : Cách gắn Font : 
Sau khi tải font về bỏ vào Foder Fonts trong của bạn game nếu ko có Foder Font thì tạo Foder Font Bỏ Vào


 • Script Achievement System vs RPG MAKER VN v.1 ( Hệ Thống Thành Tựu ) 


 • Script Achievement System vs RPG MAKER VN V.2 (Cập Nhật Lại Mới Đây) 


Hướng Dẫn Tạo Thành Tựu Cho Script 

Có 3 phần : 
Phần 1 : Tạo Loại Thành Tựu
Đầu tiên bạn quay lại trong script vừa gắn hãy tìm dòng này như hình dưới ( Phần  Achievement Categories nhé ) 
bạn thấy nó có ID từ 0-5 trong từng dòng lệnh 

đó là thứ tự các loại thành tựu trong game 
Bạn có thể tạo thêm 1 loại thành tựu nữa nếu ko thích loại thành tựu nào thì bạn xoá dòng loại thành tựu đó ( Chú ý : dù bạn xoá hay thêm đi chăng nữa thì phải viết theo thứ tự từ 0 trở lên ) 
Cách tạo 1 loại công thức là 

Achievement_Categories[ID] = ["Tên loại" , "Ghi Chú" ]

Trong Đó ID là số thứ tự theo cột như nói trên
Tên loại là bạn sẽ tự đặt tên loại thành tựu theo ý mình
Ghi chú là những lời ghi chú nằm bên phải trong bản thành tựu
Vd : mình tạo thêm loại thành tựu là Chém gió thì ghi lệnh là
 Achievement_Categories[6] = ["Chém gió"          , "Chém Vô Đk" ]

Phần 2 : Tạo Thành Tựu Thực Hiện ( Phần Khó Nhất )

Sau khi xong phần 1 bạn kéo xuống phần Achievements
Trong phần đó mình đã làm mẫu 11 thành tích ( Từ 0 - 10 )
Thì mình có công thức Tạo thành tựu như sau

  ID Thành Tựu => {
   :Name       => "Tên Thành Tựu",
   :Tiers       => [Hoàn Thành],
   :Help       => "Phần Ghi Hỗ Trợ",
   :Title       => "Mục Đích",
   :RewardItem    => [ID ItemType, ID ItemType, Số Lượng], #Phần Thưởng Vật Phẩm
   :RewardGold    => Số Tiền,
   :Category     => "Tên Loại Thành Tựu",
   :AchievementPoints => Điểm Thành Tựu, #Là Điểm Thành Tựu 
   :Prerequisite   => Điều Kiện Sử Dụng Thành Tựu,
   :Repeatable    => Số Lần Nhận Thành Tựu,
  },
Thì tất cả ý trên chắc chưa rõ ràng lắm nên mình sẽ nói chi tiết từng dòng ở dưới
   :Tiers       => [Hoàn Thành],
Thì trong khi đó là số lượng nhận hoặc thực hiện
Vd thành tựu là bóp 3 em thì mình ghi là
:Tiers => [3],
:RewardItem => [ItemType, ID ItemType, Số Lượng],
Trong đó ItemType có 3 loại :
0 -> Item
1 -> Armor
2 -> Weapon
Vd: Nếu Vật Thưởng là vũ khí thì chỗ ID ItemType là số 2
ID ItemType là ID Vật phẩm trong ItemType [ Vd nếu ItemType là 1 ( Armor ) Thì ID ItemType Là ID Vật Phẩm Trong Armor ]
Số lượng là số lượng vật phẩm đó đc nhận
Mình sẽ làm VD là Nhận armor ( Trang Phục ) ID là 5 , số lượng là 50 gọi lệnh là
:RewardItem        => [1, 005, 50],
:RewardGold    => Số Tiền,

Là số tiền thưởng
VD : nhận 1k
:RewardGold        => 1000,
 :Prerequisite   => Điều Kiện Sử Dụng Thành Tựu,
Trong đó Điều kiện sử dụng thành tựu có 2 loại
Loại Thứ 1  ko có Đk thì bạn ghi lệnh là
:Prerequisite   => :none,
Loại Thứ 2 là loại Điều kiện có khoá
Thì ta có công thức Thay Thế cho dòng này là
:Prerequisite   => [ID Thành Tựu, Số Lần Yêu Cầu, Mục Tiêu],
Trong đó ID Thành tựu là ID Thành tựu cần thực hiện Điều kiện Như trên Hình Thành Tựu Máy x ( ID Thành Tựu là 0 )
Nếu ko biết nhìn đây
Chú ý nếu bạn ghi Id ko đc trùng nhau phải theo thứ tự như hình
Số lần yêu cầu là Số lần ban đầu ( Ít Nhất )
Mục tiêu là số lần nhận thêm nữa
Vd : mình yêu cầu thành tựu ID 0 phải có ít nhất 2 lần nhận và 4 lần mở lock Thì ghi lệnh là
:Prerequisite      => [0, 2, 4],
:Repeatable    => Số Lần Nhận Thành Tựu,
Trong đó số lần nhận thành tựu là số lần lập lại là số lần có thể thành tựu đó
vd mình mún làm thành tựu đó Được 5 lần vậy ghi lệnh là
:Repeatable        => 5,

Vậy là xong hết
Mình sẽ chỉ những ai chưa biết viết vào script đầu tiên bạn cứ tạo thành tựu ngoài giấy đi rồi copy
bỏ vào như hình động  dưới ( nhớ để cuối dòng )


Phần 3 : Chỉnh sửa thiết lập 

Sau khi phần 2 xong bạn kéo xuống dòng như hình dưới
Ở phần Achievement_Point_Rewards    = [] đó là Phần Thưởng sau khi bạn nhận điểm thành tựu vs móc yêu cầu đó bạn sẽ nhận quà ( nên ae ko nên thắc mắc điểm thành tựu để làm gì ) 
ở trên script nó có 6 cột móc rồi nếu ai mún thêm hoặc sửa thì thêm thì mình có công thức như sau 

Achievement_Point_Rewards[ID] = [số tiền,  [[ItemType,ID ItemType, số Lượng], [ItemType,ID ItemType, số Lượng], [ItemType,ID ItemType, số Lượng]]]
Trong đó ID là số thứ tự mục tiêu đạt mức điểm thưởng
Tới phần Settings
Nếu bạn mún đổi icon thì chú ý các dòng này ( mình giải thích các loại của nó sau dấu # )
  Category_Icon_Disabled     = ID ICON       #   các loại thành tích đc mở
  Category_Icon_Enabled      = ID ICON       #  các loại  thành tích bị khoá
  Achievement_Points_Icon    = ID ICON       # điểm thành tích
  Achievement_Unlocked_Icon  = ID ICON       #  thành tích đc mở
  Achievement_Locked_Icon    = ID ICON     #  thành tích bị khoá
  Achievement_Completed_Icon = ID ICON       # Hoàn thành thành tích
  Achievement_Points_color   = ID MÀU        # màu điểm
Các dòng còn lại mún thay đổi hay ko tuỳ bạn mình chỉ nói mấy dòng chủ yếu

Cách Sử Dụng Script 

Script này có 3 lệnh Thực Hiện


gain_achievement(amount, index) #Thêm  # Index -> Là Id thành tựu 
lose_achievement(amount, index) #Trừ
set_achievement(amount, index) #Gán

Trong đó amount là Chỉ số thực hiện để hoàn thành Mục tiêu thành tựu đó như hình dưới

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib