[RPGVXACE] Volume Control ( Điều Chỉnh Âm Thanh )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Volume Control 


Hướng Dẫn Sử Dụng : 

Bạn Gắn Vào Và Sử Dụng Thui 

Bạn Có Thể Việt Hoá Lại Tuỳ Thích 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib