[RPGVXACE] Visual Battlers ( Hệ Thống Chiến Đầu Yanfly )

Yêu Cầu Khi Làm : 

+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script Visual Battlers ( Lấy Script )

Bắt Đầu Làm Nào 

Sau khi gắn xong thì nó chạy mặc định nếu bạn mún thay đổi kểu chiến đấu có thể dùng lệnh : 
$game_system.party_direction = n
Trong đó n là các kiểu gồm 4 số tất cả từ 1 - 4
Vd như hình dưới
1
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib