[RPGVXACE] Profile Slot ( Hệ Thống Lưu )

Yêu Cầu Khi Gắn Script : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem )
Script Profile Slot 


Hướng Dẫn Sử Dụng

Sau khi gắn xong nó sẽ hoạt động nhưng sẽ thiếu file nền nên ae tải trân mạng hay vẽ gì đó xong bỏ vào theo đường Graphics/System sau đó đặt tên file nên đó là Wallpaper nhé 
Thì Script này có lệnh lưu game riêng là 
DataManager.save
Lệnh Này Bạn Sử Dụng Lệnh Script như hình dưới
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib