[RPGVXACE] Pixel Movement ( Chuyển Động Giữa Event)

Tác Dụng : 

Pixel Movement cho phép bạn duy chuyển giữa các event khi các event đó nằm kế nhau
Và script còn cho nhân vật đi chéo trên map

Yêu Cầu Khi Làm :

  •  Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
  • Script Khas Pixel Movement 


Hướng Dẫn Sử Dụng

Sau khi gắn script xong thì nó sẽ chạy 1 số chức năng còn nếu bạn mún duy chuyển giữa các event thì dùng lệnh Comment 
[collision_x A]
Trong đó A là khoảng cách nếu các event nằm kế nhau thì ghi 1
[collision_y B]
Trong đó B là khoảng cách nếu các event nằm kế nhau thì ghi 1
Mình làm 1 Vd như hình dưới
khi chạy thì như hình dưới 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib