[RPGVXACE] Option Window Cursor ( Con Trỏ Window )


Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Option Window Cursor   • File WindowCursor ( Cái này bạn ko gắn cũng chẳn sau vì file WindowCursor là file window ) 
  • Nếu Gắn Bạn bỏ theo đường Graphics\System


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib