[RPGVXACE] "New" Item Indication ( Đánh Dấu Vật Phẩm Mới )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script "New" Item Indication :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib