[RPGVXACE] Grade Victory Screen Script V2.1 ( Hệ Thống Chiến Thắng )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Grade Victory Screen Script V2.1 


Hướng Dẫn Sử Dụng

Sau khi gắn script xong nó sẽ chạy tự động ko cần lệnh khởi động gì cả 
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib