[RPGVXACE] Fabrication System ( Falcao + RPGMAKERVN )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Fabrication System ( Falcao + RPGMAKERVN )  : 


Demo Tham Khảo : Tải Về

Hướng Dẫn Sử Dụng Script : 

Sau khi bạn gắn script xong chúng ta bắt đầu 
Đầu tiên mình sẽ Hướng dẫn tạo 1 cuốn sách học công thức chế tạo
Bạn tạo bằng item nhé ( vật phẩm ) 
Lệnh tạo công thức này bạn note vào item như hình dưới 
lệnh note đc dựa hình trên như sau : 
<Output Item Type: loại cần chế tạo >
<Output Item Id: id loại đó>
<Output Item Chance: tỷ lệ thành công>
<Output Item Quantity: số lượng khi chế ra>
<Recipe Speed: tốc độ chế tạo>
<Recipe Level: cấp độ chế tạo yêu cầu>
<Recipe Item Mixs: ID nguyên liêu (Item) >
<Recipe Item Cost: Số Lượng Nguyên Liệu>
Dòng thứ nhất trong đó loại cần chế tạo bạn ghi có 3 cái đó là

  1. Item ( Vật phẩm ) 
  2. Weapon ( vũ khí ) 
  3. Armor ( Trang Bị ) 
Vd mình chế tạo 1 vũ khí thì ghi lệnh đó là
<Output Item Type: Weapon>
Đấy khá đơn giản
Dòng thứ 2 là id loại đó ý là id của cái bạn cần chế tạo 
Vd mình chế 1 cái áo id là 3 vậy ghi lệnh là
<Output Item Id: 3>
Dòng thứ 3 là <Output Item Chance: tỷ lệ thành công> 
thì bạn chỉ ghi tỷ lệ thành công thui
vd mình chế 1 món đó vs tỷ lệ thành công là 14%
vậy ghi lệnh là
<Output Item Chance: 14>
Dòng thứ 4 là <Output Item Quantity: số lượng khi chế ra>
thì cái này bạn ghi số lượng khi chế tạo ra
vd khi mình ghi lệnh là 
<Output Item Quantity: 10>
Thì khi chế tạo nó sẽ liên tục chế tạo ra 10 cái nhé
Dòng thứ 5 là <Recipe Speed: tốc độ chế tạo>
trong đó  tốc độ chế tạo là tốc độ khi chờ chế tạo đấy
vd : chế tạo trong vòng 10s vậy mình gọi lệnh là 
<Recipe Speed: 10.0>
Dòng thứ 6 là <Recipe Level: cấp độ chế tạo yêu cầu>
trong đó cấp độ yêu cầu là cấp độ chế tạo để học công thức đó
Bạn có thể xem cấp độ chế tạo ở đây
VD : mình cần cấp độ chế tạo là 10 mới học đc vậy ghi lệnh là 
<Recipe Level:10>
Dòng thứ 7 và thứ 8 nó chung 1 ý đấy 
<Recipe Item Mixs: ID nguyên liêu (Item) >
ID nguyên liệu (Item) là id các nguyên liệu trong item ( vật phẩm )
Vd1 mình yêu cầu 2 nguyên liệu gỗ có id là 10 và sắt có id là 11 mình gọi lệnh là 
<Recipe Item Mixs: 10,11>

<Recipe Item Cost: Số Lượng Nguyên Liệu>
Tới lệnh này cũng vậy nó tương thích vs dòng 7 trên
VD2 : ở dòng trên gọi <Recipe Item Mixs: 10,11>
và mình mún id 10 ( gỗ ) phải 10 cái và id 11 (sắt )  phải có 3 cái gọi lệnh là
<Recipe Item Cost: 10,3>
Vậy là xong phần công thức 

Hướng dẫn tạo event nguyên liệu 

Cái này bạn dùng lệnh comment và Move Route nhé 
Vd như hình dưới 
Tất cả có 7 lệnh comment 
Lệnh thứ nhất 
<extract_item: id nguyên liệu>
Thì trong đó id nguyên liệu là id item nhé
Lệnh thứ 2
<extract_quantity: số lượng nhặt đc>
Trong đó số lượng nhặt được là số lượng khi bạn nhặt thành công cái đó
Lệnh thứ 3
<extract_chance: tỷ lệ thành công>
Tỷ lệ nhặt đc
lệnh thứ 4
<extract_speed:tốc độ nhặt>
Lệnh thứ 5
<extract_level: yêu cầu cấp độ nhặt mới nhặt đc>
Thì mình vd nhé vd yêu cầu cấp độ 10 mới nhặt đc gọi lệnh là
<extract_level: 10>
Thì cấp độ nhặt bạn có thể xem trong bản chế tạo
Lệnh thứ 6
<extract_times: số lần nhặt>
Lệnh này qui định bạn nhặt mấy lần rồi event biến mất khi hết
Lệnh Thứ 7
<extract_respawn: Thời gian event xuất hiện lại>
Thì khi bạn nhặt qua mức event sẽ biến mất và sau 1 thời gian đó nó sẽ xuất hiện lại
Sau khi bạn ghi lệnh comment vào event nguyên liệu là ko đủ bạn phải thêm Move Route lun nhé 
Giờ bạn hãy bấm vào Move Route trong event bạn gắn lệnh comment như hình dưới
Chú ý : ô khoan màu xanh ngay chỗ type bạn chọn Custom
Sau khi bấm vào  Move Route bạn hãy chọn những cái như hình dưới

Sau đó thêm các lệnh như sau
bạn chọn Wait như hình dưới
Bạn chỉnh 50 như hình dưới rồi bấm ok nhé

cái thứ 2 bạn chọn script...

ghi lệnh này vào nhé
self.animation_id = ID Animations
Trong đó ID Animations là bạn ghi id hiệu ứng vào nhé
Nó có tác dụng đánh dấu event nguyên liệu
Những hiệu ứng này nó sẽ hiện như hình dưới
Và thứ 3 bạn chọn Wait và ghi 60 nhé
Vd Mình gọp 3 ý trên lại như hình dưới
Sau đó bấm ok vậy là xong
Vậy Là Xong Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib