[RPGVXACE] DT's Autosave ( Tự Động Lưu )

Tính năng, đặc điểm


  • Thay đổi tệp tối đa.
  • Tự động lưu Game

Làm thế nào để sử dụng


Biết Cách Gắn Script ( Vào Xem )

Gắn Vào Và Sử Dụng


Script DT's Autosave Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib