[RPGVXACE] Disable NPC Lock v1.0 ( Vô Hiệu Hoá Khoá Event )

Script Disable NPC Lock v1.0 :Hướng Dẫn Sử Dụng : 

Bạn hãy ghi lệnh <nolock>  này bằng lệnh comment trong event để đầu tiên trong event như hình dưới 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib