[RPGVXACE] Demiurge v1.1 ( Trình quản lý Ghi chú và Cơ sở dữ liệu Có thể mở rộng )


Giới thiệu
Demiurge là một chương trình được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý phong cách "Note" của cấu hình tập lệnh phổ biến. Nó cũng có khả năng hoạt động như một cơ sở dữ liệu mở rộng nếu người ta có một kiến thức cơ bản về cách mà giao diện JRuby với Java - scripters thậm chí có thể tận dụng các nhà thiết kế Swing GUI để tạo ra các thẻ tùy chỉnh, giảm cả số lượng công việc có liên quan và kiến thức Của Java yêu cầu. 

Đối với người dùng trung bình, Demiurge có thể được coi là không có gì ngoài một addon cơ sở dữ liệu ưa thích. Đối với người viết kịch bản, Demiurge mở ra một phạm vi rộng các tính năng đã được đóng lại trong quá khứ. 

Cách sử dụng

Tải Phần mềm về vs dung lượng 23,7 MB giải nén ra Và sau đó bạn tải file cập nhật giải nén bỏ vào Foder update trong phần mềm lun nhé 

 Đặt nội dung của tệp loader.rb (bạn có thể mở nó bằng bất cứ thứ gì có thể mở các tài liệu văn bản, mặc dù tôi không khuyên bạn dùng Notepad) trong dự án của bạn dưới đây Các tài liệu nhưng trên tất cả các tập lệnh tùy chỉnh khác. Thả bất kỳ plugin nào bạn muốn sử dụng (bestiary của tôi, được liên kết trong chữ ký của tôi, có một plugin và một số trình biên tập khác đã đồng ý phát hành một số trong tương lai gần) vào thư mục plugin. Chạy demiurge.jar, mở dự án của bạn, và Sử Dụng ! Tôi sẽ khuyên bạn nên đọc qua hướng dẫn (được đưa vào lưu trữ) trước khi bạn bắt đầu.

Link Tải 

  • Yêu Cầu Cần Cài phần mềm Java 8 hoặc 7 
  • Nếu bạn cài Java 8 thì tải link này ( Tải Về )
  • Nếu bạn cài Java 7 thì tải link này ( Tải Về ) 
  • File Cập Nhật ( Tải Về ) 
  • Source code File Zip ( Tải Về )
  • Source code File Tar.ghz ( Tải Về ) 
Tín dụng và cảm ơn
  • Enelvon
  • The team at RPG Maker Source for the beautiful cover for the guide

Xem Thêm  Và Học Cách Sử Dụng Tại Đây 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib