[RPGVXACE] Battle Summons ( Triệu Hồi )

Yêu Cầu Khi Làm : 

Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
Script Battle Summons 


  Bắt Đầu Làm Nào : 

  Sau khi gắn script xong chúng ta bắt đầu 
  Lệnh đầu tiên là lệnh mở bản xem người đc triệu hồi 
  SceneManager.call(Scene_Summons)
  Khi bạn chạy lệnh này nó sẽ hiện ra 1 bản cho bạn trang bị vũ khí cho đối tượng bị triệu hồi và xem skill ( kĩ năng )
  Lệnh Thứ hai :
  Là lệnh thêm nhân vật đc triệu hồi
  add_actor_summon(x)
  Trong đó x là id nhân vật ( Actor )
  Lệnh Thứ 3 có 2 cái :
  Thêm Và xoá đồi tượng triệu hồi
  $game_party.add_summon(x)
  $game_party.remove_summon(x)
  Trong đó x là summon_id giống như actor_id ( nghĩa là id nhân vật )
  Lệnh Thứ 4 :
  Lệnh này có tác dụng là cho kẻ thù triệu hồi nhé
  Lệnh này bạn note vào kĩ năng (Skill) của kẻ thù nhé
  <summons: Y>
  Trong đó Y là Id của kẻ thù  (Enemies) nhé
  Vd mình triệu hồi 3 con quái ID là 4 và 5 vs 6
  Lệnh gọi là <summons: 4,5,6>
  Mỗi id bạn phẩy 1 cái như trên nhé

  Phần Cuối Cùng : 

  Thiết lập kĩ năng triệu hồi cho người chơi bạn hãy vào script Battle Summons vừa gắn và tìm cái dòng mình khoanh y như hình dưới
  Mình sẽ chỉ thiết lập 
  Đầu tiên dòng thứ nhất 
  Summon_Skill = [135]
  Trong đó 135 là id skill (Kĩ Năng ) trong script nó ghi 135 ý là skill id 135 là skill triệu hồi
  Bạn có thể sửa lại ID skill khác
  Bạn có thể làm nhiều skill cũng đc
  Vd mình làm 2 cái
  Summon_Skill = [25,65]
  Dòng Thứ 2
  Summon_Item = [17, 18]
  Trong đó 17,18 là id items (Vật Phẩm ) đó
  Thì dòng này có tác dụng cho phép bạn tạo ra 1 item triệu hồi
  Vd mình tạo ra 3 cái vật phẩm triệu hồi id 1 và 7 và 8
  sửa lại dòng đó là là
  Summon_Item = [1, 7,8]
  Và 1 số dòng khác như
   Summon_Limit = 4 # Triệu Hồi Tối Đa 
    Summon_Type_Limit = 2 # Sử Dụng Bao Loại Triệu Hồi Tối Đa
  Và dòng khác
  Default_Summon_Turns = 5 # Lượt triệu hồi tối đa
  Thank You

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Liên Hệ Hỗ Trợ

  Họ Và Tên:

  E-mail: *

  Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

  RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib