[RPGVXACE] Basic Instance Weapon,Armor, Durability ( Độ Bền Vũ Khí Và Trang Bị)

Yêu Cầu Khi Làm : 


  • Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
  • Script Này Có 5 Cái bạn gắn hết 5 cái nhé  ( Lấy Script ) 
Gắn Script Theo Thứ Tự Như Hình Dưới : 


Bắt Đầu Nào

Chúng ta bắt đầu , nào giờ chúng ta thiết lập đồ bền cho vũ khí trc nhé
Các Lệnh Sau Đây Điều Là Lệnh Note Vào vũ khí Hoặc Trang Bị Nhé (Armors) nhé 
Lệnh Thứ Nhất  :
<set durability>
Lệnh này khi note vào vũ khí thì độ bền của nó là 100
Vd mình note như hình dưới
Lệnh Thứ Hai :
<max durability: x>
Trong đó x là số mà bạn ghi độ bền tối đa
Vd như hình dưới
Còn 1 số lệnh mình chưa chỉ vì mấy lệnh đó mình thấy cũng ko cần thiết lắm vs lại cũng ko hoạt động mình thấy 2 lệnh trên là okey rồi
Lệnh Tiếp Theo Là Lệnh Tác Hại Mất Bền Khi Sử dụng kĩ năng vs vũ khí hoặc khi bị đánh thì đồ mất bền
Cái này bạn note vào kĩ năng ( skill )
Hình Mẫu Xem 

Thứ nhất là lệnh mất bền khi sử dụng kĩ năng vs vũ khí
<durability cost: x>
Trong đó x là thiệt hại khi sử dụng kĩ năng thì trang bị đang sử dụng mất đi độ bền
Vd : mình note ở kĩ năng <durability cost: 23> thì vũ khí đang trang bị sử dụng kĩ năng đc note đó sẽ làm mất bền vũ khi đi 23
Thứ hai là lệnh mất Độ bền khi bạn bị đánh thì đồ đang mặc mất bền
<durability damage: x>
Trong đó x là thiệt hại khi bị kẻ thù tấn công thì đồ mất bền đi
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib