[RPGVXACE] Advanced Tone System

Yêu Cầu Khi Làm :

 Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
 Script Advanced Tone System 


Hướng Dẫn Làm

Thì sau khi gắn script xong chúng ta bắt đầu 
Script này có những lệnh sau 
Lệnh Thứ Nhất có công dụng là xác định player hoặc event 
untone(id,frames)
Trong đó id có 2 cái
nếu ghi -1 là người chơi đó
nếu ghi số 0 thì là chính event đó ( tức là cái event đang chạy lệnh này )
frames tức tức là thời gian tác dụng vào thì nếu bạn ko ghi frames thi xoá bỏ như hình dưới
Lệnh tiếp theo là lệnh thêm màu ( giống như 1 màu nào đó cho thấy 1 sự kiện hay người chơi ko bị ảnh hưởng bởi Tint Screen
chúng ta có lệnh
tone = [Màu]
free_tone(ID,tone)
Thì trong đó màu là chúng ta ghi số liệu pha màu
vd như hình dưới
Thì số liệu màu ghi dô tone vd như dưới là
tone = [-238,119,34,0]
Còn Id giống như trên
nếu ghi -1 là người chơi đó
nếu ghi số 0 thì là chính event đó ( tức là cái event đang chạy lệnh này )
Vd :

Chúng ta có thể dùng Lệnh comment để xác định evevnt ko bị ảnh hưởng
Lệnh là
<untone event>
Như hình dưới
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib