[RPGVXACE] Tạo Hiệu Ứng Đẹp

Yêu Cầu Khi Làm

+ Biết Gắn Script (  Vào Xem )
+ Script Particles Và File Particles 

Hướng Dẫn Gắn File Particles

Trước Tiên Gắn Script Xong Rồi Làm Bước Dưới
Sau khi các bạn tải về sau đó dô trong game các bạn mún gắn hiệu ứng này sau đó bấm vào file Graphics tạo 1 foder x$D13 như hình dưới 
sau đó giải nén file Particles dô x$D13
Vậy Là Xong Khi Dô Game Là Nó Tự Chạy Nhé Ko Dùng Lệnh J 

Thank You

2 nhận xét:

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib