[RPGVXACE] HP COLOR CONTROLLER ( Hud Máu )


Yêu Cầu Khi Làm : .

+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script HP COLOR CONTROLLER ( Lấy Script ) 
Sau Khi Gắn Script Là Tự Chạy Ko Chỉnh Sửa Hay Gì Cả 
Thank You 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib