[RPGVXACE] Galv's Invader Mini Game

Yêu Cầu Khi Làm : 

+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script Galv's Invader Mini Game 


+ File Invaders

Hướng Dẫn Gắn File Invaders

Sau khi tải File Invaders.rar về giải nén dô theo đường File game của các bạn/Graphics/

Hướng Dẫn Sử Dụng Script Galv's Invader Mini Game

Sử dụng lệnh để bắt đầu trò chơi Mini Lệnh là 
SceneManager.call(Scene_Invaders)
Vd Như Hình Dưới

Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Nâng Cao ( Yêu Cầu Cho Người Rành Về Script ) 

Bạn hãy quay lại script Galv's Invader Mini Game tìm các dòng như hình dưới 

Thứ Nhất Phần ENEMY OPTIONS tức là Phần tạo kẻ thù và dựa vào đó bạn có thể tạo 1 kẻ thù và cấp độ chơi cho các bạn

  SPAWN_SPEED = 100    Tốc Độ Xuất Hiện Kẻ Thù

  LEVEL2 = 30          Thời Gian chuyển qua cảnh 2
  LEVEL3 = 100          Thời Gian chuyển qua cảnh 3

  LEVEL1_HP = 1        máu của kẻ thù cấp 1
  LEVEL2_HP = 4         máu của kẻ thù cấp 2
  LEVEL3_HP = 12         máu của kẻ thù cấp 3

  ELAZOR_SPEED = 5     Tốc độ kẻ địch

  ASE = ["Attack2",80,110]  âm thanh tấn công
  DSE = ["Fire3",90,150]  âm thanh khi kẻ thủ chết

Thứ 2 phần OTHER OPTIONS phần điều chỉnh thêm

 SCORE_VAR = 1         ID biến theo dõi số điểm tất là biến này sẽ lưu điểm của game
 HIGH_SCORE_VAR = 2   ID biến theo dõi số điểm tất là biến này sẽ lưu điểm cao nhất của game
  RESET_PUP = 130       Thời gian rơi quà hoặc rơi các vật phẩm

  SOUND_TIMER = 5       Ngăn chặn spam bằng lazor của đối phương bằng cách tăng số lượng này

  DESTROY_PUPS = false     Để mặc định

  LAZOR_DAMAGE = 1     Thiệt hại xảy ra khi lazors hit
  COLLIDE_DAMAGE = 4    Thiệt hại xảy ra khi va chạm với kẻ thù

  BGM_LIST = [ # ko nên chỉnh phần này

        ["Battle6",100,110],
        ["Battle5",100,110],
     
        # ["Battle5",100,110],   # Add more as required
        # ["Battle5",100,110],   # Add more as required
        # ["Battle5",100,110],   # Add more as required
     
  ] # ko nên đụng vào 
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib