[RPGVXACE] Galv's Double Message

Yêu Cầu Khi Làm : .

+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script  Galv's Double Message ( Lấy Script )

Bắt Đầu Làm Nào

Sau khi gắn script xong chúng ta bắt đầu 
Lệnh Này cho phép bạn thêm 1 dòng text trên chạy song song nhé 
msg("Nhập Lời Thoại","Face Name", face_position)
Trong đó Face Name là tên của face graphic như hình dưới
còn face_position là vị trí face thì mình chỉ các bạn lun nhận biết như hình dưới
Mình đã làm 1 vd như các bạn xem rồi như hình dưới
khi Text nó sẽ chạy như hình dưới

Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib