[RPGVXACE] Damage Popup

Yêu Cầu Khi Làm

+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script MOG_Damage_Popup Và file Damage
Chú Ý : Sau khi tải file Damage về giải nén vô theo đường Game của các bạn/Graphics/
ACE_04D

Bắt Đầu Làm Nào

Sau khi gắn script và file Damage vậy là xong ko cần chỉnh j rồi đó nếu bạn mún thêm hoặc bỏ vài chức năng của nó thì tìm dòng này trong script MOG_Damage_Popup như hình dưới nhé
Chú ý : Phần này Ae để nguyên cũng đc vì mình đã chỉnh sẳn rồi nếu bạn ko hài lòng vs cách chỉnh của mình có thể làm theo phần dưới để chỉnh theo ý mình 
Các Dòng Trong Hình Trên Chỉnh Như Sau
Hiện Trên Map Nếu true thì bật và false ngược lại
 DAMAGE_POPUP_MAP = true
 
Hiện vật phẩm trên map true thì bật và false ngược lại
 ITEM_POPUP_MAP = true
 
Hiện Tiền trong Trận đánh true thì bật và false ngược lại
 EXP_GOLD_POPUP_BATTLE = true 
 
Hiện Tiền trong Map true thì bật và false ngược lại
 EXP_GOLD_POPUP_MAP = true
 
Hiện Cấp độ trong Trận đánh true thì bật và false ngược lại
 LEVEL_POPUP_BATTLE = true
 
Hiện Cấp độ trên map true thì bật và false ngược lại
 LEVEL_POPUP_MAP = true
 
Hiện trang thái trong Trận đánh true thì bật và false ngược lại
 STATES_POPUP_BATTLE = true
 
Hiện trạng thái trên map true thì bật và false ngược lại
 STATES_POPUP_MAP = true
Dòng lệnh font chữ
FONT_SIZE = 28 #ích thước font chữ 
FONT_BOLD = true
FONT_ITALIC = false
FONT_COLOR = Color.new(255,255,255)#màu chữ
FONT_COLOR_ITEM = Color.new(255,255,255)#màu chữ item
FONT_COLOR_STATUS_PLUS = Color.new(155,155,255)#màu chữ trang thái PLUS
FONT_COLOR_STATUS_MINUS = Color.new(255,150,150)#màu chữ trang thái MINUS
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib