[RPGVXACE] CSCA_Title System + CSCA_Game Info

Công Dụng :
Sau 1 Thời gian chỉnh trong script thì trong game chỗ trc khi vào game chờ 1 thời gian đó nó sẽ hiện những map mà bạn cài trong script
Yêu Cầu Khi Làm :
+ Biết Gắn Script ( Vào Xem )
+ Script CSCA_Game Info ( Lấy Script )
+ Script CSCA_Title System ( Lấy Script )

Bắt Đầu Làm Nào 

Sau khi gắn 2 script xong các bạn sẽ chỉnh và làm 1 số thứ 
Thứ nhất khi gắn và lưu script xong bạn quay lại mở script CSCA_Game Info lên và tìm dòng này y như hình dưới nhé 
Sau khi thấy mình sẽ hướng dẫn chỉnh sửa 1 vài thứ nhé 
Phần Thứ Nhất : 
VERSION = "Version: " # Version bạn cò thể dịch thành tiếng việt.
VERSION_ID = "1.0" # Ghi phiên bản của bạn
COPYRIGHT = "©CasperGaming" # Tên Gmail Của Bạn Ghi các dấu sau © ® ™
WEBSITE = "www.caspergaming.com" # Tên Trang Wed Game của bạn hay Wed của 
bạn.
  
Phần Thứ 2
FILE = "demoscreen.html" # File WED của bạn 
(file này để chung vs file Game.exe)
DEBUG = false # Mở tập tin khi chạy thử trò chơi ( Nên để false ) 
STARTUP = true # Mở file khi bắt đầu ( nên để true ) 
GAMEEND = true # mở file khi game kết thúc ( nền để true ) 
Mình sẽ chỉ các bạn tạo file demoscreen.html lun nhé
Đầu tiên bạn mở notepad trong máy tính của các bạn sau đó copy các lệnh sau bỏ vào
<html>
<head>
<title>Demoscreen Example</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="demostyle/styles.css" />
</head>
<body bgcolor="#999">
<center>
<p class = "text">Sample page. <a href="http://www.rpgmakervxace.net/topic/6515-csca-game-info/">Check forum post about CSCA GameInfo script here!</a></p>
</center>
</body>
</html>
Và chỉnh sửa 1 số thứ như sau
http://www.rpgmakervxace.net/topic/6515-csca-game-info/
Thành trang Wed Game của bạn hay wed của bạn
Chỗ này là lời dẫn vào trang của bạn có thể chỉnh sửa lại
Check forum post about CSCA GameInfo script here!
còn chỗ #999 là màu nền trang
Sau khi xong lưu lại bấm file/Save as... rồi  ghi tên file lưu y hình dưới
Và bạn cần tạo 1 file nữa tương thích vs nó
Thứ nhất tạo 1 foder demostyle như hình dưới
Và mở  notepad lên  nhé và bỏ lệnh bên dưới vào
.text { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
     font-size: 12px; 
      color: #000000; 
      font-weight: bold;}

.text A:visited {
COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline
;}
.text A:hover {
COLOR: #009900; TEXT-DECORATION: underline
;}
.text A:link {
COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline
;}
.text A:active {
COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline
;}
Và bấm vô File/Save As.... Và ghi tên file lưu là styles.css
Phần Thứ 3 :
FONT_SIZE = 20 # kích thước font chữ .
ONE_STRING = true # Ko nên thay đổi 
SPACING = "   " # Ko nên chỉnh sửa gì ở đây
CUSTOM_VERSION = true # NÊN SỬ DỤNG LỆNH (true)
Vậy Là xong
Chúng ta Qua bên  CSCA_Title System nào
cũng giống trên mở script CSCA_Title System mới lưu lên chỉnh sửa 1 số thứ nhé
Tìm dòng này như hình
Bắt đầu chỉnh sửa 1 số thứ nào
Thứ nhất :
MAPS = [2,3,4,5,6]
Trong đó 2,3,4,5,6 là các id map hiện trong chỗ trc khi vào game
Id map đc coi chỗ này nhé

Khi ghi ko ghi mấy số 0 phía trc nhé bạn có thể ghi nhiều map ko giới hạn như ở trên đã ghi 5 map
mỗi lần ghi 1 map là phẩy 1 cái nhé
Phần thứ 2
CONTINUOUS = false # Bỏ qua hình ảnh tiêu đề 
hiển thị sau khi hoàn thành chu kỳ bản đồ ( để theo mặc định ) 
IDLE_TIME = 600 # Thời gian trong khung chờ trước khi thêm vào bản đồ 
từ hình ảnh tiêu đề.
MAP_TIME = 600 # Thời gian trong khung chờ trước khi chuyển tới bản 
đồ tiếp theo.
Các số màu xanh bạn có thể thay đổi
Còn mấy phần sau ko nên đổi thấy cũng vậy đổi chi cho nhiều gây lỗi vậy là đc rồi
Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib