[RPGVXACE] CSCA Encyclopedia ( Bách Khoa Từ Điển )

Yêu Cầu Khi Làm :
+ Biết Gắn Script ( Vào Xem )
+ Script CSCA Core Lấy Script )
+ Script CSCA Menu Organizer ( Lấy Script )
Chú ý : Script CSCA Menu Organizer này mình đã chỉnh sửa 1 số thứ phù hợp vs các bạn rồi nhé
+ Script CSCA Encyclopedia ( Lấy Script )
Bắt Đầu Làm Nào
Gắn theo thứ tự như hình nhé
Sau khi xong là nó tự hiện trong menu à
Các lệnh Nâng Cao thêm Như sau nếu bạn ko dùng cũng chả sau vì lệnh này chỉ nâng cao thêm hui
Thứ Nhất là lệnh của NOTETAG COMMANDS
Lệnh note này áp dụng cho toàn bộ như item/skill/weapon/armor/state ...nói chung những thứ có liên quan hiện trong từ điển
Nếu bạn ko mún 1 thứ gì đó nằm trong bách khoa bạn hãy note lệnh này vào trong nó nhé
<csca enc exclude>
Mình vd 1 món vũ khi bên dưới hình
Nếu bạn mún viết lưu ý cho 1 cái gì đó  như hình dưới
Thì chúng ta dùng lệnh sau
<cscanote: Nhập Văn Bản Sau>
Mẩu Vd bên dưới
Nếu mún thay đổi ảnh hiện trong bách khoa 1 thứ gì đó thì lệnh như sau
<cscapic: Tên hình ảnh>
Chú Ý : bạn cần phải lựa ảnh có đuôi là .png nhé  và kích thước ảnh là 72x72 pixels
ảnh bạn để trong Game của bạn/Graphics/Pictures
Thứ 2 là lệnh SCRIPT CALLS
Là dùng trong lệnh event
Lệnh để hiện 1 thứ chưa gặp hay xuất hiện gì trong Bách khoa
$game_party.csca_set_enemy_true(enemy_id)
$game_party.csca_set_item_true(item_id)
$game_party.csca_set_weapon_true(weapon_id)
$game_party.csca_set_armor_true(armor_id)
$game_party.csca_set_skill_true(skill_id)
$game_party.csca_set_state_true(state_id)
Trong đó Id là id của các loại trong F9
Vd enemy_id mình chọn Hornet vậy là id 3 viết lệnh là
$game_party.csca_set_enemy_true(3)
Xem Id chỗ này
Vậy đó khá dễ
Để Thay đổi Số lượng enemy đánh bài lệnh là
$game_party.csca_add_defeated(enemy_id,amount)
amount là số lượng .
enemy_id đã biết r đấy
Mình vd sẽ tiếp tục mình chọn Hornet vậy là id 3 vs số lượng 10 con đã bị đánh bại viết lệnh là
$game_party.csca_add_defeated(3,10)
Vậy Là Xong Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib