Hướng dẫn thay đổi ANIMATION khi Player nhấn Button (Thủ công) RPG Maker-VxAce

                  😁Khúc test hơi bị giật nhé các bạn thông cảm😅


Công thức:

if button press

if switch1 is off

do change grafic and stuff

turn switch 1 on

else nothing

else

if switch1 is on

change grafic back to normal

turn switch 1 off.
Hẹn gặp lần sau.Pai💗

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib