[RPGVXACE] Menu Simple

Hình ảnh : Yêu Cầu Khi Làm : 
+ Biết Gắn Script ( Vào Xem ) 
+ Script Menu Simple ( Lấy Script ) 
Sau Khi Gắn Script Là Tự Chạy Ko Chỉnh Sửa Hay Gì Cả :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib