[VXA] ATS: Choice Options

Xin Chào Các Bạn Hôm Nay Mình Xin Hướng Dẫn Các Bạn Gắn Script ATS: Choice Options
Thì Mẫu Như Hình Dưới
Yêu Cầu Khi Làm :
+ Biết Gắn Script ( Ko Biết Vào Xem : Vào Xem )
+ Script ATS: Choice Options ( Vào Xem )
Bắt Đầu Làm Nào ( Mình chỉ là người hướng dẫn các bạn nhưng scirpt này yêu cầu chủ yêu các bạn phải có 2 chữ sáng tạo nhé )
Chúng Ta bắt đầu
Trong Đây có tất cả 2 loại lệnh để gọi scirpt
ats_next(:message_option, x)
ats_all(:message_option, x)
Trong Đó :message_option Chính là Các kểu Choice
Còn x là các thông số hoặc lệnh true và false
Thì Mình sẽ chỉ từng loại :message_option
Mà Chú ý là ats_next là nó chỉ tác dụng lệnh  lên 1 đoạn tiếp theo tức là nó ko áp dụng toàn bộ Demo
ats_all tức là nó sẽ áp dụng lệnh đó toàn bộ demo
Thì nếu ai mún dùng cái nào thì dùng
giờ mình sẽ hướng dẫn các loại :message_option
Mình sẽ hướng dẫn màu theo loại choice của nó cho ae dễ nhìn và biết thế chỗ nào nhé
Cái Thứ nhất là
:append_choice
X của nó là true và false
Như Mẫu trong Hình lệnh này nên sử dụng  ats_all
Mấy Lệnh khác nên dùng ats_next

Tác dụng của nó là
Nếu Là true thì các lệnh lựa chọn tiếp theo trong một sự kiện sẽ khác được kết hợp lại thành một hộp lựa chọn lớn ( ý là các loại lệnh trong event đó sẽ gọp lại 1 lệnh lớn )
False là ngược lại thì cái này mới vô game bạn nên gọi False nhé
Cái Thứ hai là
:choice_column_num 
Trong đó x là thông số
VD điền thông số cho ai ko hiểu :  x là chỗ màu đỏ để điền thông số đấy vì cái thứ nhất ko có điền thông số nên mới điền True Và False , kế màu xanh điền loại choice nhé

Tác dụng của script là cột choice như hình dưới
ở trên hình mình điền X là 2
nếu các bạn mún nó nằm ngang điền 4 nhé
Cái Thứ ba là
:choice_win_padding
x là thông số
Tác dụng là tăng kịch thước choice lên như hình dưới
ở trên đó mình điền thông số 20 luận nên hơi rộng đấy
Cái Thứ Tư là
:choice_spacing
x là thông số
Tác dụng là khoảng cách giữa các cột
Cái này hình như chúng ta nhìn ko rõ cái khoảng các của nó lằm hình như nó kết hợp vs các lệnh choice khác chắc sẽ hay hơn như hình dưới
Các lệnh khác có thể kết hợp vs nhau cũng đc nhưng tuỳ thuộc vào sư sáng tạo của bạn mà kết hợp chúng thôi ko có j là người khác làm cho bạn nếu vậy sao gọi là lập trình game

Cái Thứ Năm là
:choice_win_x
Tác dụng của script là Vị trí hiện choice như hình dưới

x là Chữ In
Vâng Thưa các bạn chữ In là j thì mình nói lun chữ in là đc script đánh dấu trên màng hình sẵn rồi chúng ta chỉ đánh chữ In Thôi
Như mẫu tôi ghi như hình dưới
Mình sẽ cho các bạn các chữ In là các vị trí của nó
:L Chính là bên trái
:R Chỉnh là bên phải
:C Ở Giữa
Cái Thứ Sáu là
:choice_win_x_offset
X là Thông số
Đây là số điểm ảnh được bù đắp khi : Choice_win_x được đặt thành: L hoặc: R. Khi nào: L, nó được thêm vào. Khi nào: R, nó là  Trừ đi. ( cái này dùng để kết hợp vs :choice_win_x để )
Vd như hình cho dễ hiểu
Tôi Đã kết hợp như thế nào
Cái Thứ Bảy là
:choice_win_y
x là chữ In
Có 2 chữ
;T là nằm ở trên
:B là nằm ở dưới
Tác dụng là  phía choice dưới hay trên như hình tôi đã dùng
Tôi đã kết hợp vs :choice_win_x và như hình trên
Tôi đã làm như sau
Cái Thứ Tám là
:choice_win_y_offset
x là thông số
tác dụng là cũng giống như :choice_win_x_offset
Nhưng nó kết hợp vs :choice_win_y
Cái Thứ chín là
:choice_win_width
X thì bạn điền Graphics.width hoặc các lệnh thu nhỏ màng hình khác ..
Nhưng trc tiên phải dùng loại choice này trc khi chạy r là ats_next(:append_choices, true)
như hình tôi làm

Công dụng như hình
Bạn có thể kết hợp vs nhiều loại choice kết hợp vs nó
Cái Thứ mười là ( 2 loại trong đây bạn có thể kết hợp chúng vs nhau )
:choice_win_height
x là thông số
Tác dụng chiều cao của choice như hình dưới
Bạn dùng ats_next(:choice_win_width, x)
X là thông số
để tăng kích thước chiều dài của nó như hình dưới ( tôi đã kết hợp 2 loại vs nhau )
Mẫu như hình dưới tôi đã làm
Cái Thứ 11 
:choice_help_win_lines
x Là tham số
Tác dùng là chỉnh kích thước dòng help thôi
Thì mình chỉ làm dòng help lun mẫu như hình
Mẫu Xem thử

Đầu Tiên chúng ta dùng comment

Bỏ lệnh này vào
\h{Nội Dung Help}
Chú ý để dưới choice mún hiện như hình dưới
Mún hiện Icon trc choice chúng ta chèn chúng trc choice như hình

Lệnh là
\i[id icon]
id icon
Là trong đây
Vậy Là xong hết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib